DG Konsult
Widget Shop
Vem har utvecklat MMWeb Enkät?
Välkommen till DG Konsult som har utvecklat tjänsten MMWeb Enkät. Med MMWeb Enkät kan du skapa kursutvärderingar, enkäter och andra utvärderingar smidigt, enkelt och gratis.
 
Vem finns bakom DG Konsult?
DG Konsult är ett företag som ägs av Peter Junell och har utvecklat tjänsten MMWeb Enkät.
 
Ville du börja använda MMWeb Enkät nu?
För att läsa mer om tjänsten MMWeb Enkät klickar du på knappen nedan för att komma till startsidan.
 
 
Who has developed MMWeb Evaluation?
DG Konsult is the company which has creted the service MMWeb Evaluation. With MMWeb Evaluation you can create course evaluations, surveys and other types of evaluations simple, easy and free.
 
Who is behind DG Konsult?
DG Konsult is owned by Peter Junell and has created the service MMWeb Evaluation.
 
Do you want to start using MMWeb Evaluation now?
To learn more about the service MMWeb Evaluation you click on the button below to go to the start page.